Warunki Sprzedaży

Zamawiający składając zamówienie oraz przekazując dane na potrzeby przygotowania zamawianego produktu oświadczają, iż posiada pełnie praw do przekazywanych zdjęć na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wyrażają zgodę na wykorzystanie ich dla celów przygotowania zamówienia oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie w tym celu wizerunku osób na nich przedstawionych oraz że akceptują przeniesienie pełni praw autorskich do wykonanego produktu na wykonawcę.

Ze względu na indywidualny charakter przygotowywanych druków, które po wydrukowaniu nie mogą zostać użyte do dalszej odsprzedaży nie ma możliwości dokonywania zwrotów zakupionych u nas usług/produktów - jako rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Reklamacje dotyczące uszkodzenia druków w trakcie transportu będą przyjmowane jedynie w przypadku gdy Klient zgłosi zastrzeżenie przy ich odbiorze od kuriera lub z poczty i spisze odpowiedni protokół uszkodzenia/szkody i przekaże go do wiadomości wykonawcy.  

Wszystkie projekty oferowanych przez nas produktów są naszego autorstwa i nie wyrażamy zgody na ich wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty zarówno w całości jak i w części.

Nasze produkty są oznaczone logotypem naszej marki co jest niezbędne celem ochrony naszych praw autorskich i wynika z profesjonalnego charakteru świadczonych przez nas usług.