KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

Osoba składająca zamówienie potwierdza, że zapoznała się z poniższym warunkami przetwarzania danych osobowych oraz o prawach, które jej przysługują i dobrowolnie akceptuje je, w tym cel i zakres zbieranych danych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prooptimum Grzegorz Cichecki, ul. Jodłowa 2 41-400 Mysłowice, wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Mysłowice pod numerem 16797, REGON 240599672, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyłącznie realizacja umowy z Panią/Panem, tj. realizacja złożonego zamówienia, w tym jego wykonania, dostarczenia i wystawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi druku zamówionych produktów, dostarczające przesyłkę z zamówieniem oraz usługi informatyczne 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez określony przez Administratora czas niezbędny do realizacji zamówienia i obrony przed roszczeniami (reklamacje) oraz wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy i realizację zamówienia.

9) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Osoba składająca zamówienie oświadcza, że poinformowała osoby, których dane przekazała Administratorowi na potrzeby realizacji Zamówienia o przekazaniu ich danych Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych przez Administratora oraz o prawach, które przysługują takiej osobie i uzyskała zgodę takiej osoby na przekazanie jej danych Administratorowi.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych stanowi część Polityką Prywatności - prosimy o zapoznanie się z jej pełną treścią.